Mosaics excepcionalsDefinim l’espai capturant l’essència de la geometria.